თვითმასწავლებელი – მეორე ნაწილი

 4 Tracks   Add songs to playlist
 • მასპინძელსა მხიარულსა
  1:57
  23
 • მასპინძელსა მხიარულსა - პირველი ხმა
  1:57
  14
 • მასპინძელსა მხიარულსა - მეორე ხმა
  1:57
  18
 • მასპინძელსა მხიარულსა - ბანი
  1:57
  18

გვინდა წარმოგიდგინოთ სასწავლო ჩანაწერების მეორე ნაწილი.

ჩვენ საგულდაგულოდ შევარჩიეთ მრავალფეროვანი და
განსხვავებული სირთლის სიმღერები დასავლეთ საქართველოს
კუთხეებიდან.

ამჯერად, ჩვენს ნამღერებთან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენი მეგობრების – ბრწყინვალე სვანი მომღერლების – ანა და მადონა ჩამგელიანების ჩანაწერებსაც.

სასწავლო ჩანაწერების კომპლექტი შედგება:
• ცალ-ცალკე ხმებად დაშლილი 10 ქართული ტრადიციული
მრავალხმიანი სიმღერა.
• სიმღერის ტექსტები*, მათი თარგმანი და ტრანსლიტერაცია ინგლისურ ენაზე.

*ზოგიერთი სიმღერა მთლიანად იმღერება გლოსოლალიებით და
დღესდღეობით არ გააჩნია სემანტიკური მნიშვნელობა.

Adileiქართული ხალხური სიმღერები