გამოშვების თარიღი:
13 აპრილი, 2019

თვითმასწავლებელი – მეორე ნაწილი

 • მასპინძელსა მხიარულსა
  1:57
  96
 • მასპინძელსა მხიარულსა - პირველი ხმა
  1:57
  54
 • მასპინძელსა მხიარულსა - მეორე ხმა
  1:57
  49
 • მასპინძელსა მხიარულსა - ბანი
  1:57
  37

გვინდა წარმოგიდგინოთ სასწავლო ჩანაწერების მეორე ნაწილი.

ჩვენ საგულდაგულოდ შევარჩიეთ მრავალფეროვანი და
განსხვავებული სირთლის სიმღერები დასავლეთ საქართველოს
კუთხეებიდან.

ამჯერად, ჩვენს ნამღერებთან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენი მეგობრების – ბრწყინვალე სვანი მომღერლების – ანა და მადონა ჩამგელიანების ჩანაწერებსაც.

სასწავლო ჩანაწერების კომპლექტი შედგება:
• ცალ-ცალკე ხმებად დაშლილი 10 ქართული ტრადიციული
მრავალხმიანი სიმღერა.
• სიმღერის ტექსტები*, მათი თარგმანი და ტრანსლიტერაცია ინგლისურ ენაზე.

*ზოგიერთი სიმღერა მთლიანად იმღერება გლოსოლალიებით და
დღესდღეობით არ გააჩნია სემანტიკური მნიშვნელობა.

Adileiქართული ხალხური სიმღერები