ჯუმბერი
Artist Name
ჯუმათა
Born Date
20 მაისი, 1982
Birth Place
ჯუმათი
Year activate
5
Follow
Adileiქართული ხალხური სიმღერები